Warunki użytkowania

Poniżej przedstawiam ogólne warunki korzystania z serwisu Lovetime.pl. Wszystkie kwestie nieuregulowane w moich zasadach opieram na obowiązujących w Polsce przepisach prawnych oraz umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Prawa autorskie

Wszystkie treści zawarte na tej stronie są własnością Serwisu Lovetime.pl oraz jego administratora. To oznacza, że są chronione przez polskie i międzynarodowe przepisy o prawie autorskim. Zabrania się kopiowania, w jakiejkolwiek formie, treści opublikowanych w Serwisie Lovetime.pl.

Proszę o niekontaktowanie się ze mną w celu zapytania, czy wyrażam zgodę na kopiowanie treści. Nie będę odpowiadać na takie maile, a odpowiedź brzmi: nie wyrażam zgody.

Wyłączenie odpowiedzialności

Autor Lovetime.pl nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do działania strony, informacji, treści, materiałów lub produktów umieszczonych na tej stronie.

Autor Lovetime.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z tej strony. Wszystkie informacje i analizy publikowane w serwisie Lovetime.pl są dostarczane tylko w celach informacyjnych i rozrywkowych. Nie mają na celu zastąpić fachowej pomocy, a w szczególności medycznej czy psychologicznej. Czytelnik korzysta z informacji zawartych na łamach serwisu Lovetime.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Niedopuszczalne użytkowanie

Korzystanie z serwisu Lovetime.pl jest dopuszczalne tylko w granicach obowiązujących przepisów prawnych. Zabrania się więc podejmowania jakichkolwiek działań związanych z serwisem, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie serwisu lub pogorszenie jego dostępności w Internecie. Zabrania się korzystać z Lovetime.pl w sposób niezgodny z prawem, nielegalny, szkodliwy lub wprowadzający w błąd.

Zabrania się kopiowania treści będących częścią serwisu Lovetime.pl i rozpowszechniania ich bez uprzedniej pisemnej zgody autora.

Zabrania się korzystać z serwisu Lovetime.pl do przesyłania materiałów niezamówionych. Niedozwolone jest także wykorzystanie formularzy kontaktowych, systemu komentarzy, adresów mailowych publikowanych na łamach serwisu Lovetime.pl w celach marketingowych, handlowych i jakiejkolwiek innej działalności, na którą autor serwisu nie wyraził pisemnej zgody.