Polityka Prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem strony lovetime.pl (dalej zwany Serwisem), czyli podmiotem decydującym o wykorzystywaniu Twoich danych osobowych, jest Albert Woźny, redaktor naczelny Serwisu, zamieszkały w Łodzi przy ul. Retkińska 8 (dalej zwany Administratorem). Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Możesz to zrobić przez adres mailowy podany w zakładce kontakt.

Podstawowe zasady Polityki Prywatności

 • Zbieram tylko dane dostarczane przez Użytkownika z własnej woli;
 • Na prośbę Użytkownika natychmiast przestanę przetwarzać jego dane osobowe;
 • Nie ponoszę odpowiedzialności za dane gromadzone przez inne serwisy internetowe lub firmy, niebędące moją własnością i pozostające poza moją kontrolą (dotyczy to również firm z nami współpracujących i korzystających z naszych usług);
 • Udostępnienie danych osobowych Użytkownika podmiotom zewnętrznym może nastąpić w przypadku, gdy: Użytkownik wyrazi na to zgodę, będzie to uzasadnione przepisami prawa, będzie to niezbędne w celu świadczenia naszych usług;
 • Zastrzegam sobie prawo do sporządzania i publikowania zbiorczych opracowań statystycznych na potrzeby swojej działalności (pod warunkiem, że publikowane informacje nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji Użytkowników);
 • Nie wysyłam masowej korespondencji reklamowej;
 • Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika swoich danych osobowych;
 • Korzystanie z usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku niewypełnienie wymaganych pól może ograniczać możliwość korzystania z oferowanych usług;
 • Wszystkie działania związane z przetwarzaniem danych opieram na ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 ze zm.);
 • Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

Gromadzenie informacji o Użytkownikach

Jeśli się na to zgodzisz, Serwis zbiera informacje z następujących źródeł:

1. Adres e-mail

Użytkownicy mają możliwość kontaktowania się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej. Całą korespondencję archiwizuję i przechowuję w celu usprawnienia swojej pracy i ułatwienia sprawnego reagowania na otrzymywane pytania. Gwarantuję, że posiadane przeze mnie adresy służyć będą tylko do korespondencji z Użytkownikami i współpracownikami w sposób i w celach przez nich określonych.

2. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

Podobnie jak większość serwisów internetowych, Administrator niniejszego Serwisu analizuje logi dostępowe użytkowników. Informacje te – takie jak liczba i źródło wizyt, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania czy numer IP komputera użytkownika – nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Administrator wykorzystuje zbierane informacje wyłącznie na potrzeby badania ruchu internetowego w ramach Serwisu i w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz podnoszeniem jakości Serwisu i świadczonych usług.

3. Newsletter

Dane uzyskane podczas subskrypcji newslettera będą używane wyłącznie do wysyłania powiadomień o nowościach w Serwisie oraz o publikacji nowych materiałów, promocjach i ważnych zmianach zachodzących w mojej działalności. Subskrybenci list mailingowych w każdym momencie mogą zrezygnować z otrzymywania powiadomień.

4. Ciasteczka (cookies)

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz innych partnerów.

Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki odnośnikom umieszczonym na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w sekcji Pomoc w menu swojej przeglądarki internetowej.

5. Współpracownicy i inne podmioty zewnętrzne

Nie gromadzę informacji, których źródłem są podmioty trzecie, takie jak firmy handlujące danymi internautów. Wyjątkiem są dane otrzymywane od firm ze mną współpracujących, przekazywane za zgodą zainteresowanych.

Komu udostępniam Twoje dane osobowe? Nikomu. Korzystam z nich tylko ja, do celów wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności. Twoje dane osobowe nie zostaną przeze mnie przekazane podmiotom trzecim, z wyjątkiem narzędzi analitycznych działających w naszym Serwisie (np. Google Analitycs).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Serwis?

Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do sprawnego funkcjonowania Serwisu, w tym do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez adres e-mail;
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczę Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad Administratora oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności Serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych potrzeb Użytkowników;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia możliwości rozliczania (obowiązki wynikające z przepisów prawa);
 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • wysyłki newslettera – zakres danych: realizacja wysyłki newslettera odbywa się za pomocą danych pozyskanych z formularza zapisu do newslettera: imię oraz adres e-mail. Podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez potwierdzenie w wyniku kliknięcia odnośnika w mailu potwierdzającym zapis do newslettera;
 • umożliwienia kontaktu oraz dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.

Czy zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie ciasteczek ze swojej przeglądarki lub kontakt z nami w sprawie usunięcia swojego maila z listy mailingowej. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Tylko wówczas, gdy chcesz korzystać z Serwisu i zawartych w nim treści oraz możliwości, jakie udostępnia. Pamiętaj, że nie ma obowiązku udostępniania swoich danych osobowych, lecz niektóre funkcje Serwisu mogą nie być dostępne bez podania danych osobowych.

Jakie masz uprawnienia wobec Serwisu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantuję przestrzeganie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 • Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?

Przechowuję Twoje dane osobowe tak długo, jak sam ich nie usuniesz ze swojej przeglądarki lub nie zażądasz ich usunięcia z naszej listy mailingowej. Wszystkie dane są przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat od dnia rozpoczęcia korzystania z mojego Serwisu.

Czy przekazuję Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzam Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez mój Serwis polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Wprowadzanie zmian w Polityce Prywatności

Oferta Serwisu z czasem będzie ulegać zmianie. W związku z tym istnieje możliwość, że w przyszłości wprowadzę zmiany w Polityce Prywatności.

Pytania i sugestie

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z Polityką Prywatności Serwisu, skontaktuj się z Administratorem.